MDYMM/2015/32 Elektronik Tebliğ Esasları

Elektronik tebligatın usul ve esaslarını belirleyen 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı.Detay...

MDYMM/2015/31_ÖTV IV Seri Nolu Tebliği

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV Sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ yayınlandı.Detay...

MDYMM/2015/30_ÖTV III Seri Nolu Tebliği

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III Sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ yayınlandı.Detay...

MDYMM/2015/29

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 sıra numaralı sirküleri ile ‘2015 yılı 2’nci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı’ belirlenmiştir.Detay...

MDYMM/2015/28

3 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Detay...

MDYMM/2015/27

Sirküler No MDYMM/2015/27 Özkaynakla finansman teşviki uygulamasına ilişkin %50 indirim oranı, çeşitli kriterlere göre yeniden belirlenmiştirDetay...

MDYMM/2015/26

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller belirlenmiştir.Detay...

MDYMM/2015/25

Bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.Detay...

MDYMM/2015/24

Yeni bir Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalanmıştır.Detay...

MDYMM/2015/23

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken "e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması" işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması.Detay...