MDYMM/2015/11

421 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Detay...

MDYMM/2015/10

397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'nde bazı değişiklikler yapılmıştır.Detay...

MDYMM/2015/9

415 seri numaralı VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.Detay...

MDYMM/2015/8

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehber” Taslağı hazırlanmıştır.Detay...

MDYMM/2014/7

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin UzatılmasıDetay...

MDYMM/2015/6

Beyanname ve Bildirim Formları Verme Süreleri UzatıldıDetay...

MDYMM/2015/5

ÖTV(I) sAYILI Liste Uygulama Tebliği Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.Detay...

MDYMM/2015/4

Ocak 2015 Dönemine ait KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır. Detay...

MDYMM/2015/3

29.12.2014 tarihli ve 2014/7149 sayılı BKK ile Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine ilişkin hadler yeniden belirlenmiştir. Detay...

MDYMM/2015/2

415 sayılı VUK Genel Tebliği ile yabancı paraların 31.12.2014 tarihi itibariyle değerleme kurları belirlenmiştir.Detay...