MDYMM/2024/25

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) Resmi Gazete'de YayımlandıDetay...

MDYMM/2023/37- Beyanname Süreleri Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler UzatıldıDetay...

MDYMM/2016/16_6736 SK

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve bu kanuna ilişkin 1 Seri Numaraları Tebliğe ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Detay...

MDYMM/2016/15_6728 SK

728 sayılı Kanun ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Detay...

MDYMM/2016/12 Seri B Sıra No: 10 Tahsilat Genel Tebliği.

Seri B Sıra No: 10 Tahsilat Genel Tebliği. Detay...

MDYMM/2016/11 Kesin Mizan Bildirimi Kaldırılmıştır

Kesin mizan bildirimi kaldırılmıştır. Detay...

MDYMM/2016/10 2'nci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

İkinci Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı açıklandıDetay...

Sirküler No: MDYMM/2016/9

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliklerDetay...

Sirküler No: MDYMM/2016/8

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratları’nın yüklenme süresi uzatıldı.Detay...

Sirküler No: MDYMM/2016/7

7 sıra numaralı Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.Detay...