MDYMM/2016/15_6728 SK

  

 

Tarih

11.08. 2016

Konu

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (6728 sayılı Kanun)

Sirküler No 

MDYMM/2016/15

 

 

KONU           : 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 15.7.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanun ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.        

AÇIKLAMA:

6728 sayılı Kanun ile aşağıda belirtilen kanunlarda bazı değişiklikler yapılmıştır.

-   2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

-   5682 sayılı Pasaport Kanunu,

-   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

-   6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu,

-   213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

-   488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,

- &nb