Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetleri

Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetleri

  •  Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri 
  •  Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri 
  •  Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama 
  •  Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları 
  •  Özel Tüketim Vergisi Raporları 
  •  Özel Amaçlı Raporlar