Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

 
  •  Defter Tutma, Muhasebe Hizmetleri 
  •  Beyanname İmzalama, Gönderme ve Diğer Vergi Dairesi İşlemleri 
  •  Bordro Hizmetleri 
  •  Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kanunu Gereği işlemler ve Bildirgeler 
  •  Yönetim Raporlamaları ve Diğer Özel Amaçlı Finansal Yönetim Raporlamaları 
  •  Muhasebe ve Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı 
  •  Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri 
  •  Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı