Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı

Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetleri

 •  Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri 
 •  Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri 
 •  Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama 
 •  Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları 
 •  Özel Tüketim Vergisi Raporları 
 •  Özel Amaçlı Raporlar

Vergi İhtilafları

 •  Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü 
 •  Vergi İnceleme Danışmanlığı 
 •  Vergi Davaları Danışmanlığı 
 •  Vergi Uzlaşmaları

Vergisel Due Diligence

 •  Satıcı Due Diligence 
 •  Alıcı Due Diligence 
 •  Data Room Hazırlama

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 •  Kurumlar Vergisi 
 •  Katma Değer Vergisi 
 •  Gelir Vergisi 
 •  Stopaj 
 •  Damga Vergisi 
 •  Veraset ve İntikal Vergisi 
 •  Emlak Vergisi 
 •  Yabancıların Vergilendirilmesi 
 •  Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları 
 •  Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri 
 •  Devlet Teşvikleri 
 •  Transfer Fiyatlandırması 
 •  Vergi Planlaması / Şirket Yapılandırması

Hukuk Danışmanlığı

 •  Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku Alanlarında Danışmanlık 
 •  Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları 
 •  Şirket Yeniden Yapılandırma Projelerinde Danışmanlık 

        – Birleşme & Devralmalar 

        – Tam Bölünme 

        – Kısmi Bölünme 

        – Tür Değişikliği 

 •  Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı Organizasyonu 
 •  Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Danışmanlığı 
 •  Ticaret Hukuku Sözleşmeleri Danışmanlığı 
 •  Hukuksal Due Diligence