Makale: Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme- Üçlü Yaklaşım

Makale: Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme- Üçlü Yaklaşım Detay...

Makale: Düşük Katma Değerli Grup İçi Hizmetler

http://www.vergisorunlari.com.tr/makale/dusuk-katma-degerli-grup-ici-hizmetler/9582 Detay...

Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratlarına İlişkin Süreler UzatıldıDetay...

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülüğünde iki yeni raporlama yükümlülüğü getirildi.

Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülüğünde iki yeni raporlama yükümlülüğü getirildi.Detay...

GİB Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Duyurusu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01/03/2017 tarihinde Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalanmıştır.Detay...

OECD BEPS Aksiyon Planı Nihai Raporlarını Yayınladı

OECD BEPS Aksiyon Planı Nihai Raporlarını Yayınladı OECD vergi matrahının aşındırılması ve karın başka ülkelere transferi (BEPS) ile ilgili olarak aksiyon planları ile ilgili çalışmalarını nihai hale getirmiş olup bu planla ilgili çalışmalarını resmi internet sitesinden yayınlamıştır. Söz konusu çalışmalara OECD web sitesi linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz Detay...