MDYMM/2016/12 Seri B Sıra No: 10 Tahsilat Genel Tebliği.

  

 

Tarih

01.08. 2016

Konu

Tahsilat Genel Tebliği Seri B Sıra No: 10 Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.  

Sirküler No 

MDYMM/2016/12

 

 

KONU           :Seri B Sıra No: 10 Tahsilat Genel Tebliği.  

AÇIKLAMA:

30/07/2016 tarih ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: B Sıra No: 10) Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış yatırım veya işletme belgesi bulunan konaklama tesislerinin yatırımcı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetleri ile ilgili olarak Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken ecrimisil borçlarından vergi dairelerine intikal etmiş olanların, 6704 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılandırılmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.