Sirküler No: MDYMM/2016/6

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren belirtilen tebliğ usullerine ilave olarak e-tebligat sistemi de uygulamaya geçirilmiştir.Detay...

Sirküler No: MDYMM/2016/5

KONU: 470 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ve 13 seri numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.Detay...

MDYMM_2016/1 Bazı mallara uygulanacak KDV, ÖTV ve Tütün Fonu oranları değiştirilmiştir.

Bazı mallara uygulanacak KDV, ÖTV ve Tütün Fonu oranları değiştirilmiştir. Detay...

MDYMM_2016/2 Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesine ilişkin kurlar yayınlandı

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2015 Yılı Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespit Edilmesine Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.Detay...

MDYMM_2016/4 _ 6663 sayılı Kanunla Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler yapılımıştır.

6663 sayılı Kanun ile bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Detay...

MDYMM_2016/3 Bazı Vergi Kanunlarına ilişkin tebliğler yayınlandı

Bazı vergi kanunlarına ilişkin Genel Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.Detay...

MDYMM_2015/36 Vergi Kanunları Genel Tebliğleri Yayınlandı

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı resmi gazetede bazı vergi kanunlarına ilişkin tebliğler yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğlere ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.Detay...

MDYMM_2015/35 E. Tebligat

E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu nedenle müşterilerimizin yılsonuna kadar e-tebligat uygulaması için gerekli başvuru işlemlerini yapmalarını hatırlatmak isteriz. Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.Detay...

Sirküler MDYMM/2015/34_Yeniden Değerleme Oranı

10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.Detay...

MDYMM/2015/33Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.Detay...