Sirküler No: MDYMM/2016/5

  

 

Tarih

26.02. 2016

Konu

470 sıra numaralı VUK Genel Tebliği  ve 13 seri numaralı ÖİV Genel Tebliği resmi gazetede yayınlanmıştır.

Sirküler No 

MDYMM/2016/5

 

 

KONU:  470 sıra No’lu VUK Genel Tebliği  ve 13 seri numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

AÇIKLAMA:

1.      25.02.2016 tarihli 29635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 470 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminin kapsamı genişletilerek gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2.      25.02.2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca ödemeli yayıncılık hizmetlerinde özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.