MDYMM/2014/8

2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de YayımlandıDetay...

MDYMM/2014/7

TCMB’nca Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları.Detay...

MDYMM/2014/6

2014 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.Detay...

MDYMM/2014/5

2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edilmiştir.Detay...

MDYMM/2014-3

açıklama yokDetay...

MDYMM/2014/4

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Rehber YayınlandıDetay...

MDYMM/2014/3

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan DeğişikliklerDetay...

MDYMM/2014/2

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı(mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla getirilen yeniden yapılandırma ve kasa mevcutlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.Detay...

MDYMM/2014/1

Kamuoyunda 'Torba Yasa' tasarısı olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı(mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Detay...