Sirküler No: MDYMM/2016/8

  

Tarih

26.04. 2016

Konu

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratları”nın yüklenme süresi uzatıldı.

Sirküler No 

MDYMM/2016/8

 

 

KONU:  Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratları’nın yüklenme süresi uzatıldı.

 

AÇIKLAMA:

22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar,

02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. 

 

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime