MDYMM/2015/28

  

 

Tarih

27.07. 2015

Konu

3 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayınlandı.

Sirküler No 

MDYMM/2015/28

 

 

 

KONU: 

3 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

AÇIKLAMA:

3 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu tebliğde; Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.