MDYMM/2015/23

  

 

Tarih

30.04. 2015

Konu

e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması" işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması.

Sirküler No 

MDYMM/2015/23

 

 

 

KONU:  

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce  30 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken "e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması" işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması.

 

AÇIKLAMA:

 

Daha önce, 22/04/2015 tarih ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine 30 Nisan 2015 tarihine kadar yüklenilmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 29/05/2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Bu defa 30.04.2015 tarih ve VUK-77-2015-7 Sayılı sirküler ile Nisan ayının hem e-Defter uygulama işlemlerinin yoğunlaştığı ilk ay hem de meslek mensuplarınca hazırlanması gereken beyan ve bildirimler açısından yoğun bir ay olması nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresi, yukarıda belirtilen durumlar ve yetki çerçevesinde; 29 Mayıs 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.