MDYMM/2015/26

  

 

Tarih

24.06. 2015

Konu

455 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Sirküler No 

MDYMM/2015/26

 

 

 

KONU: 

455 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller belirlenmiştir.

AÇIKLAMA:

 

20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 455 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

 

Bu hususlar özet olarak aşağıda yer almaktadır.

 

  1. 2015 yılında yapılacak açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde 15 Temmuz 2015 ila 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında, 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılacaktır.
  2. Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacaktır.