MDYMM/2015/29

  

 

Tarih

07.08. 2015

Konu

2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı  Hakkında

Sirküler No 

MDYMM/2015/29

 

 

 

KONU: 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37 sıra numaralı sirküleri ile ‘2015 yılı 2’nci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı’ belirlenmiştir.

 

AÇIKLAMA:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.