MDYMM/2015/30_ÖTV III Seri Nolu Tebliği

  

 

Tarih

12.08. 2015

Konu

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ yayınlandı.

Sirküler No 

MDYMM/2015/30

 

 

 

KONU: 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III Sayılı listede yer alan mallara ilişkin tebliğ yayınlandı.

AÇIKLAMA:

08.08.2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 


Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.