MDYMM/2015/25

  

 

Tarih

18.06. 2015

Konu

Değişik tarihlerde T.C. Resmi Gazetede yayınlanan tebliğler ile bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.

Sirküler No 

MDYMM/2015/25

 

 

 

KONU: 

Bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.

AÇIKLAMA:

Vergi idaresi tarafından bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda özet olarak yer almaktadır.

I-         03.06.2015 tarih ve 450 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğ ile 426 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliler özet olarak aşağıdaki gibidir.

— 426 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde “Teknik Kılavuzu 1 veya 2” olarak geçen ifade, “Teknik Kılavuzlar” olarak değiştirilmiştir.

— 426 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde “Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1 veya 2” olarak geçen ifade, “GİB Mesajlaşma Protokolü dokümanları” olarak değiştirilmiştir.

— Yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin, “Z” raporlarını ayrıca kağıt ortamında bastırma ve muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.