Danışmanlık

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 •  Kurumlar Vergisi 
 •  Katma Değer Vergisi 
 •  Gelir Vergisi 
 •  Stopaj 
 •  Damga Vergisi 
 •  Veraset ve İntikal Vergisi 
 •  Emlak Vergisi 
 •  Yabancıların Vergilendirilmesi 
 •  Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları 
 •  Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri 
 •  Devlet Teşvikleri 
 •  Transfer Fiyatlandırması 
 •  Vergi Planlaması / Şirket Yapılandırması

Hukuk Danışmanlığı

 •  Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku Alanlarında Danışmanlık 
 •  Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları 
 •  Şirket Yeniden Yapılandırma Projelerinde Danışmanlık 
  •    Birleşme & Devralmalar 
  •    Tam Bölünme 
  •    Kısmi Bölünme 
  •    Tür Değişikliği 
 •  Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı Organizasyonu 
 •  Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Danışmanlığı 
 •  Ticaret Hukuku Sözleşmeleri Danışmanlığı 
 •  Hukuksal Due Diligence