MDYMM/2015/21- 1 Seri no’lu KVK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 8 seri no’lu tebliğ Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

  

 

Tarih

24.04. 2015

Konu

1 Seri no’lu KVK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 8 seri no’lu tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sirküler No 

MDYMM/2015/21

 

 

KONU: 1 Seri no’lu KVK Genel Tebliğinde değişiklik yapan 8 seri no’lu tebliğ Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

 

AÇIKLAMA:

19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 82’ nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanu’na eklenen "Sınai mülkiyet haklarında istisna" başlıklı 5/B maddesinde, Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara yönelik istisna uygulaması düzenlenmiştir.

 

8 Seri no’lu KVK Genel Tebliği ile yukarıda belirtilen istisna uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.